Publikacje

12002757_10208002020315458_6344156276851294344_n

2022

 1. J. Rak, P. Osiewicz, The intercommunal relations in Cyprus during the COVID-19 pandemic: Towards a fait accompli policy?, „Mediterranean Politics” 2022, DOI: 10.1080/13629395.2022.2148192. Impact Factor (2021): 1.979; 2.266 (5 years); Q1 Impact Factor Best Quartile.
 2. Estonia: From neo-militant towards quasi-militant democracy?, w: Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, J. Rak, R. Bäcker (red.), Routledge, London/New York 2022.
 3. MONOGRAFIA: Dynamika rozwojowa konfliktu zbrojnego w Syrii. Przyczyny i konsekwencje jego umiędzynarodowienia, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2022.
 4. J. Rak, P. Osiewicz, Legitimacy, Repression, and Co-optation as the Factors Stabilizing the Iranian Political Regime, VII. International Middle East Symposium: Political and Social Stability in the Middle East (May 10-11th, 2022, Online): ProceedingsIstanbul Gelisim University Press, Istanbul 2022.
 5. J. Rak, P. Osiewicz. The Populist Response To The Covid-19 Pandemic: A Comparative Analysis Of The Positions Of Duda And Fernández, „Serbian Political Thought”, No. 4/2021,DOI: https://doi.org/10.22182/spm.7442021.1 
 6. Poland-Iran relations during the presidency of Hassan Rouhani: An analysis of selected external determinants, „Siyasal: Journal of Political Sciences” 2022, Vol. 31, s. 175-184, DOI: 10.26650/siyasal.2022.31.994630

2021

 1. MONOGRAFIA: Foreign policy of the Islamic Republic of Iran: Between Ideology and Pragmatism. Routledge: Abingdon, UK and New York, 2021.
 2. Limitations to the Right to Freedom of Assembly in Poland during the COVID-19 Pandemic: The Case of Women’s Strike, „Hellenic Association of Political Scientists: HAPSc Policy Briefs” 2020, Vol. 1, No. 2, 195-200.
 3. R. Bäcker, J. Rak, P. Osiewicz, The Right to Exercise Protest Under Threat? Between the Rise of Autocracy and Democratic Resilience in Crisis-driven Poland, „Political Life” 2021, No. 3.
 4. The COVID-19 pandemic in Iran: Managing pandemic threat under political and economic sanctions, w: Cooperation versus Rivalry in Times of Pandemic, R. Fiedler, Sang Chul Park, A. Pohl (red.), Logos Verlag, Berlin 2021.

2020

 1. Central Asia and the Belt and Road Initiative (BRI): An example of International Cooperation or a Tool for Chinese Domination?, w: Beyond Europe: Central Asia, the Middle East and Global Economy, Sang-Chul Park, R. Fiedler, P. Osiewicz, T. Wallas (red.), Logos Verlag, Berlin 2020.
 2. P. Osiewicz, M. Skrzypek, ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ В ПОЛЬШЕ В 2008-2019 ГГ. НА ПРИМЕРЕ ОТЧЕТОВ FREEDOM HOUSE, w: ПРОБЛЕМЫ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ
  И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, Издательский дом ВГУ, Woroneż 2020.
 3. The Turkish Republic of Northern Cyprus as an example of an unrecognized state, „Perspektywy kultury” 2020, Vol. 31, No. 4.
 4. The Cyprus Talks 2015–2017: Their Course, the Outcome, and Consequences for the European Union, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2020, nr 14.
 5. P. Osiewicz, M. Skrzypek, Is Spain becoming a militant democracy? Empirical evidence from Freedom House reports, „Aportes. Revista de Historia Contemporánea” 2020, Vol. 35, No. 2, s. 7-33.

2019

 1. Ideologizing and Fundamentalism in Iranian Foreign Policy under the Hassan Rouhani Presidency, „U.S. Air Force Journal of European, Middle Eastern & African Studies”, Winter 2019.
 2. Turkey’s Comeback to Central Asia: Towards a New Grand Strategy?, w: Beyond Europe: Reconnecting Eurasia, T. Wallas, A. Stelmach, R. Wisniewski (red.), Logos Verlag, Berlin 2019.
 3. Ideologia a polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu. W stronę pragmatyzmu czy idealizmu, w: Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polityki, R. Czulda (red.)., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
 4. China and Its Foreign Policy Toward the Middle East: the Case of Syria, w: Pecularities of China’s Politics and Culture, J. Marszałek-Kawa, K. Rezmer-Płotka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

2018

 1. Iran’s Foreign Policy Toward Central Asia After 2013, w: European Union and Central Asia: Policies and Reality, R. Fiedler, T. Wallas, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin 2018.
 2. The Belt and Road Initiative (BRI): Implications for Iran-China Relations, „Przegląd Strategiczny” 2018, Vol. 11.
 3. EU-Turkey Accession Negotiations: Towards a Diplomatic Failure?, „Yearbook of Polish European Studies”, 2017, vol. 20.
 4. Iran-China Relations Revisited: The Case of the Belt and Road Initiative (BRI), w: Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs, R. Fiedler, A. Stelmach (red.), Logos Verlag, Berlin 2018.
 5. EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected Political Aspects, „Przegląd Politologiczny” 2018, nr 2.
 6. Irański program kosmiczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, w: Bliski Wschód – czynniki i skutki destabilizacji, J. Marszałek-Kawa, B. Grenda (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

2017

 1. The European Union and the People’s Republic of China’s attitudes towards the Middle East: Convergent and divergent political interests, w: Routledge Handbook of Asia in World Politics, Teh-Kuang Chang, Angelin Chang (red.), Routledge, New York 2017.
 2. MONOGRAFIA: P. Osiewicz, S. Wojciechowski, Zrozumieć współczesny terroryzm, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
 3. Udział państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wnioski dla Unii Europejskiej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej. Uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, T. Wallas, R. Fiedler (red.), Poznań 2017.
 4. Europe’s Fading Presence in the Middle East? The European Union’s Engagement in Syria, „Przegląd Zachodni” 2017, nr 4.
 5. The Ongoing Military Conflicts in Syria and Yemen: Recent Developments, Their Consequences, and Scenarios, „Przegląd Strategiczny” 2017, nr 10.

2016

 1. Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 2. Region Bliskiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych: nazewnictwo, obszar, granice, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 3. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 4. Bliski Wschód w polityce zagranicznej Turcji, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 5. Bliskowschodni wymiar polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 6. Proces zmian w państwach arabskich po 2010 roku. Krytyczna analiza stosowanych pojęć, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 7. Ideological Determinants of the Current Saudi-Iranian Rivalry in the Middle East, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 2.
 8. Polityka zagraniczna Polski wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej, w: Polska polityka zagraniczna 1989-2014, J. Knopek, R. Willa (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 9. Analiza porównawcza stanowisk Rady Współpracy Zatoki Perskiej i państw członkowskich wobec konfliktu w Syrii, w: Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, J. Marszałek-Kawa, T. Bodio, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
 10. 10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9.

2015

 1. Transformation Processes in Egypt After 2011 – the Causes, Their Course and International Response, R. Fiedler, P. Osiewicz (eds), Logos Verlag, Berlin 2015.
 2. Social and Political Changes in the Arab States After 2010: A Critical Analysis of Terms Applied, w: Transformation Processes in Egypt After 2011 – the Causes, Their Course and International Response, R. Fiedler, P. Osiewicz (eds), Logos Verlag, Berlin 2015.
 3. The Causes and Course of the Political Transformations in Egypt in 2011-2014, w: Transformation Processes in Egypt After 2011 – the Causes, Their Course and International Response, R. Fiedler, P. Osiewicz (eds), Logos Verlag, Berlin 2015.
 4. The Attitude of Selected Middle East States to the Political Transformations in Egypt in 2011 and 2013. The Influence on the Current Status of Bilateral Relations w: Transformation Processes in Egypt After 2011 – the Causes, Their Course and International Response, R. Fiedler, P. Osiewicz (eds), Logos Verlag, Berlin 2015.
 5. The Political Changes in Egypt and the Energy Security of the European Union, w: Relations Between the European Union and Egypt After 2011 – Determinants, Areas of Co-operation and Prospects, A. Potyrala, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds), Logos Verlag, Berlin 2015.
 6. Iran: A Power on the Rise?, „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” 2015, Vol. 3, No. 1.
 7. Kody geopolityczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych – analiza porównawcza, w: Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, pod red. T. Z. Leszczyńskiego, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.
 8. Wpływ zmian politycznych w Egipcie na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 1.
 9. Stanowiska tureckich partii politycznych wobec kwestii cypryjskiej po 2002 roku. Od nacjonalizmu do pragmatyzmu?, w: „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, J. Wódka (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015.

2014

 1. Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku:  krytyczna analiza stosowanych pojęć, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1.
 2. Rywalizacja Chińskiej Republiki Ludowej i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, w: Unia Europejska-Chiny. Dziś i w przyszłości, pod red. J. Fiszera, Instytut Spraw Publicznych PAN, Warszawa 2014.
 3. Geneza i ewolucja systemu partyjnego Islamskiej Republiki Iranu, w: Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, pod red. F. Ilkowskiego, S. Sulowskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
 4. Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość, pod red. P. Kwiatkiewicza, Poznań 2014.
 5. The Iranian Foreign Policy in the Persian Gulf Region Under the Rule of President Hassan Rouhani: Continuity or Change, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7.
 6. Stosunki turecko-irańskie a Wiosna Arabska: strategiczna głębia vs. siódma fala idealizmu?, w: Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka-społeczeństwo-zmiana,  pod red. J. Marszałek-Kawy, J. Piechowiak-Lamparskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 7. Redakcja pracy zbiorowej oraz autorstwo rozdziału: Turkey and Its Position on the Cyprus Question After 1974, w: Turkey-Poland. 600 Years of Friendship, pod red. V. Ayhana, P. Osiewicza, M. Kurala, IMPR, Ankara 2014.
 8. Operacja AMIS II (2005-2007): wsparcie Unii Europejskiej dla misji Unii Afrykańskiej podczas konfliktu w Darfurze (Sudan), w: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań 2014.

2013

 1. The Cyprus Question and Its Influence on EU’s External Relations After 2008, w: Proceedings of the 8th International Congress on Cyprus Studies, pod red. N. Doratli, EMU Publications, Famagusta 2013.
 2. Turkey and Its Position on the Cyprus Question After 1974, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.
 3. The Middle East Peace Process: Towards Another Stalemate?, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 3.
 4. Monografia: Konflikt cypryjski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 5. Wpływ procesu zmian politycznych w państwach arabskich na politykę zagraniczną Turcji po 2010 roku, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1.
 6. Stosunki turecko-chińskie za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP): w stronę sojuszu czy rywalizacji?, pod red. J. Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 7. EU Membership and Its Influence on Poland’s Energy Security: Internal and External Dimensions, w: Poland’s Security: Contemporary Domestic and International Issues, pod red. S. Wojciechowskiego, A. Potyrały, Logos Verlag, Berlin 2013.
 8. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, pod red. S. Wojciechowskiego, A. Wejksznera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 9. Wstęp, w: Konstytucja Republiki Cypryjskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

2012

 1. Powstanie i ewolucja systemu politycznego Islamskiej Republiki Iranu, w: Zmiany polityczne w państwach arabskich, pod red. A. Rothert, J. Szymanka, A. Zięby, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012.
 2. Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008-2012, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, nr 6.
 3. Redakcja pracy zbiorowej oraz autorstwo rozdziału: European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, pod red. J. Jańczaka, P. Osiewicza, Logos Verlag, Berlin 2012.
 4. The Cyprus Issue and Its Impact on Turkey’s Accession to the EU, w: Turkey and Europe: Challenges and Opportunities, pod red. A. Szymańskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012.
 5. Stosunki chińsko-irańskie na początku XXI wieku: pragmatyczna współpraca czy strategiczny sojusz? [w:] W kierunku azjatyckiego przywództwa, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

2011

 1. Clean Energy Sources and Multilateral Cooperation in the European Union: A Model for the Persian Gulf?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 4.
 2. Syria: A never-ending Uprising?[w:] The Arab Spring, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań 2011.
 3. Integracja europejska w polityce zagranicznej Turcji za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), „Rocznik Integracji Europejskiej” 2011, nr 5.
 4. Stosunki amerykańsko-irańskie po 1979 roku: kreowanie wizerunku przeciwnika [w:] Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym, B. Pająk-Patkowska (red.), Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań 2011.
 5. Polityka Unii Europejskiej wobec regionu Bliskiego Wschodu [w:] Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, M. Rewizorski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 6. Stosunki irańsko – tureckie na początku XXI wieku: implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.
 7. Kwestia cypryjska i jej wpływ na negocjacje akcesyjne Turcji z Unią Europejską [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, A. Szymański (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 8. Spór cypryjski: analiza stanowiska Turków cypryjskich przed i po 2004 roku: zmiana czy kontynuacja? [w:] Turcja w stosunkach międzynarodowych, Ł. Donaj, M. Sempach (red.), Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2011.

2010

 1. The United Nations and the European Union: Influence on the Ongoing Negotiation Process in Cyprus [w:] Proceedings of the 7th International Congress on Cyprus Studies, 4-6 November 2009, Ü.V. Osam (red.), Eastern Mediterranean University Publications, Famagusta 2010.
 2. Region Bliskiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych: stosowana terminologia, obszar, granice [w:] Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, A. Potyrała, J. Raubo (red.), Poznań 2010.
 3. Monografia: T. Brańka, M. Lorenc, P. Osiewicz, A. Potyrała, Irak – między wojną a pokojem, Toruń 2010.
 4. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej w Aceh (AMM Aceh, Indonezja) jako przykład współpracy z państwami ASEAN, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, Beata Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2010.
 5. Plan Annana – kolejna propozycja pokojowego rozwiązania kwestii cypryjskiej, [w:] Między historią a politologią. Wybór problemów, Tadeusz Wallas (red.), Poznań 2010.
 6. Central Asia and Its Role in the European Union’s Energy Security, [w:] The Faces and Problems of Modern Europe. Case Studies, pod red. Jana Jeszki i Sebastiana Wojciechowskiego, Poznań 2010.

2009

 1. Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych, [w:] „Rocznik Integracji Europejskiej” 2009,
  nr 3.
 2. Nicosia. Conflict and Cooperation in the Divided Capital City, [w:] Jarosław Jańczak (red.), Conflict and Cooperation in Divided Cities, Berlin 2009.
 3. Iran jako mocarstwo na Bliskim Wschodzie: przed i po rewolucji z 1979 roku, [w:] Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz (red.), Iran – 30 lat po rewolucji, Biblioteka Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, tom 12, Warszawa 2009.
 4. Indie jako mocarstwo, [w:] Anna Potyrała, Marcin Skobrtal (red.), Indie w XXI wieku. Wybrane problemy, Poznań 2009.
 5. Wpływ zmian politycznych na Tajwanie w 2008 roku na stosunki z Chińską Republiką Ludową, „Przegląd Politologiczny” 2009, nr 2.
 6. Spór cypryjski: analiza stanowiska Turków cypryjskich przed i po 2004 roku. Zmiana czy kontynuacja?, [w:] Degefe Kebede Gemechu (red.), Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, Olsztyn 2009.

2008

 1. Partially Recognized States in Contemporary International Relations: the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Republic of China, [w:] Ülker Osam (red.), Proceedings of the 6th International Congress on Cyprus Studies, Center for Cyprus Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta 2008 (Cypr).
 2. The European Union and Its Attitude towards Turkish Cypriots after 2004: Continuity Or Change?, [w:] Jarosław Jańczak (red.), Beyond Borders. External Relations of the European Union, Poznań 2008.
 3. Proces dochodzenia Cypru do czlonkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Tomasz R. Szymczyński (red.), Negocjowanie granic: od UE-15 do UE-27: rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej, część pierwsza – grupa luksemburska 2004, tom IV, Poznań 2009.
 4. Kolejna runda rokowań na Cyprze: szansa na przełom?, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2.
 5. Iran: Regional Policy After 2005, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2008, Vol. 17, No. 3.
 6. Unia Europejska jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej, pod red. A. Jaskulskiego, M. Tomaszyka, Poznań 2008;
 7. MONOGRAFIA: Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne, Toruń 2008;
 8. Iran: polityka regionalna po 2005 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, No. 3;
 9. Recenzja: Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, Vol. 61, nr 2;
 10. Recenzja: Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Between Islam and Kemalism. The Problem of Democracy in Turkey), „The Polish Quarterly of International Affairs” 2008, Vol. 17, nr 2;
 11. P. Schweers, P. Osiewicz, Die Militärs – Hüter der Republik?, „WeltTrends” 2008, No. 62 (Niemcy);
 12. Wpływ Turcji na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, [w:] W. Malendowski (red.), Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, Poznań 2008;

2007

 1. Wybory w państwie nieuznawanym na przykładzie Tureckiej Republiki Północnego Cypru, [w:] pod red. A. Stelmacha, Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, Poznań 2007;
 2. The Cyprus Question from the Polish Perspective, [w:] Ülker Osam (red.), Proceedings of the 5th International Congress on Cyprus Studies, Center for Cyprus Studies, Eastern Mediterranean University, Famagusta 2007 (Cypr);
 3. Should Poland Support EU Membership for Turkey?, [w:] pod red. J. Jańczaka, Rediscovering Europe: Political Challenges in the 21st Century EU, Poznań 2007;
 4. Aspekty prawne i polityczne pokojowej regulacji kwestii cypryjskiej – dylematy metodologiczne, „Przegląd Europejski” 2007, nr 2;
 5. Terrorism: A Real Threat to Turkey?, [w:] S. Wojciechowski (red.), The Modern Terrorism and Its Forms, Poznań 2007;

2006

 1. Spory grecko – tureckie w basenie Morza Egejskiego w latach dziewięćdziesiątych, [w:] W. Malendowski (red.), Spory – konflikty zbrojne – terroryzm, Poznań 2006;
 2. Polskie stanowisko w sprawie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2006, nr 2;
 3. Kwestia cypryjska po 2004 roku: pojednanie czy podział? „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2006, nr 2;
 4. Turecka Republika Północnego Cypru: państwo czy terytorium okupowane?, K. Trzciński (red.) Dylematy państwowości, Warszawa 2006;

2005

 1. Republika Turcji: Północ Południa czy Południe Północy?, M.W. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;
 2. The Comparison of the Finnish Security Policy in 1990 and 2002, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”  2005, nr 1;

2004

 1. Stanowiska wybranych państw Unii Europejskiej w sprawie członkostwa Republiki Turcji, „Przegląd Politologiczny” 2004, nr 4.