Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Politics and Change in the Middle East
 • International Relations
 • Foreign Policy: Theory & Practice
 • EU Foreign Policy
 • International Law
 • Geografia bezpieczeństwa
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Polityka zagraniczna państw współczesnych
 • Azja Wschodnia i Południowa w stosunkach międzynarodowych
 • Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych
 • seminarium magisterskie