Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Politics and Change in the Middle East
 • Political and Economic Geography
 • EU Foreign Policy
 • International Law
 • Geopolitics
 • Mediation and social conflicts in environmental protection
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Polityka zagraniczna państw współczesnych
 • Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych
 • seminarium magisterskie