Badania

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Stosunki polityczne w regionie Bliskiego Wschodu
 2. Kody geopolityczne
 3. Enklawy i eksklawy – teoria i studia przypadków
 4. Kwestia cypryjska
 5. Polityka zagraniczna Turcji i Iranu
 6. The Belt and Road Initiative (BRI) – implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych

 1. Asia in World Politics; projekt międzynarodowy, kierowany przez prof. Teh-Kuang Changa (Ball State University, USA) i prof. Angelin Chang (Cleveland State University, USA); 2016-2018.
 2. Unia Europejska wobec Azji Środkowej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, 07.2015-07.2018, kierownik grantu: prof. dr hab. Tadeusz Wallas; prof. Osiewicz – główny wykonawca grantu wraz z prof. dr. hab. Radosławem Fiedlerem; NCN 2014/15/B/HS5/01591.
 3. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, w okresie 01.02.2012-28.02.2013, finansowanym ze środków the European University Viadrina, Frankfurt n/Odrą.
 4. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, projekt badawczy własny N N116 455040.
 5. Cypr: dzieje, kultura, literatura, projekt badawczy własny N N103 175838, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Conflict and Cooperation in Divided Cities, kierownik: dr Jarosław Jańczak (UAM Poznań), projekt międzynarodowy finansowany ze środków Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
 7. Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, grant NCN w ramach programu Opus, panel HS5; NCN 2012/05/B/HS5/00510.