Badania

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Stosunki polityczne w regionie Bliskiego Wschodu
 2. Kody geopolityczne
 3. Enklawy i eksklawy – teoria i studia przypadków
 4. Kwestia cypryjska
 5. Polityka zagraniczna Turcji i Iranu
 6. The Belt and Road Initiative (BRI) – implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu
 7. Demokracja opancerzona

Udział w grantach i projektach badawczych:

 1. Eurasian Insights: Strengthening Indo-Pacific Studies in Europe (EISIPS), EISIPS Assistant-Coordinator: Jeroen van den Bosch
  (Erasmus+ Strategic Partnership 2019-2022).
 2. Contentious Politics and Neo-Militant Democracy; kierownik grantu: prof. Joanna Rak, prof. Osiewicz – główny wykonawca; grant NCN Opus 2018/31/B/HS5/01410; 2019-2022.
 3. Asia in World Politics; projekt międzynarodowy, kierowany przez prof. Teh-Kuang Changa (Ball State University, USA) i prof. Angelin Chang (Cleveland State University, USA); 2016-2018.
 4. Unia Europejska wobec Azji Środkowej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, 07.2015-07.2018, kierownik grantu: prof. dr hab. Tadeusz Wallas; prof. Osiewicz – główny wykonawca grantu wraz z prof. dr. hab. Radosławem Fiedlerem; NCN 2014/15/B/HS5/01591.
 5. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, w okresie 01.02.2012-28.02.2013, finansowanym ze środków the European University Viadrina, Frankfurt n/Odrą.
 6. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, projekt badawczy własny N N116 455040.
 7. Cypr: dzieje, kultura, literatura, projekt badawczy własny N N103 175838, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Conflict and Cooperation in Divided Cities, kierownik: dr Jarosław Jańczak (UAM Poznań), projekt międzynarodowy finansowany ze środków Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
 9. Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, grant NCN w ramach programu Opus, panel HS5; NCN 2012/05/B/HS5/00510.